Algemene voorwaarden

Stickerloods.nl hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Overeenkomst
Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen Stickerloods.nl) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Levering
Stickerloods.nl draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Stickerloods.nl behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten

De afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product. Dit is gedaan om de producten tegen kopiëren te beschermen en slaan meestal op de lage kwaliteit afbeeldingen. Daarnaast behoudt Stickerloods.nl het recht het product te wijzigen om een optimaal product aan de klant te leveren. Dit alles met behoudt van de algehele lijn van het product.

De producten van Stickerloods.nl wijken af van de originele producten zoals deze geleverd worden door de desbetreffende leverancier of fabrikant. Voor exacte kopieën, dient de klant contact te zoeken met de desbetreffende fabrikant.

Verzending
Artikelen worden verzonden via TNT-post als de betaling ontvangen is. Stickerloods.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TNT-post. Zendingen kunnen verzekerd of aangetekend verzonden worden op verzoek van de klant (aangeven bij bestelling per mail, extra kosten zijn voor de klant).

Prijzen
Prijzen op de site van Stickerloods.nl zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. De prijzen worden vermeld in Euro, tenzij anders aangegeven of in overleg met de klant.

Betaling
Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 7 dagen of via Ideal. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Als de betaling binnen is worden de artikelen binnen 2 à 3 dagen (indien mogelijk) verzonden. Er wordt hiervan een bevestiging verstuurd per mail. Alle bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De bestelling wordt maximaal 7 dagen voor u gereserveerd. Is uw betaling na deze 7 dagen niet binnen, dan ontvangt u een herinneringsmail.

Annuleren van een bestelling
Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Bericht ons per e-mail als u afziet van de koop.

Garantie
Stickerloods.nl garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed.

Privacy
Stickerloods.nl zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Stickerloods.nl alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

Klachtenafhandeling
Stickerloods.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Stickerloods.nl daar graag van op de hoogte gebracht. Er zal dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

Algemene voorwaarden Stickerloods.nl opgesteld maart 2014